Co v povinném ručení znamená ČKP?

ČKP je zkratka České kanceláře pojistitelů, což je právnická osoba a je to profesní organizace pojišťoven, které na území České republiky provozují povinné ručení. ČKP je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu A, vložka 49763.

V podstatě jde o zájmové a lobistické sdružení pojišťoven, které hájí jejich zájmy v povinném ručení před státem a před občanem. Takové sdružení mají farmaceutické firmy, banky (Česká bankovní asociace), stavební firmy a další jiné obory.

Z tohoto hlediska, žádné výhody tato kancelář pro motoristu v povinném ručení nemá.

ČKP je činná v následujících oblastech a úkolech:

V první řadě spravuje Garanční fond povinného ručení, ze kterého jsou hrazeny těm poškozeným do kterých naboural např. řidič, který neměl sjednané povinné ručení. A dále

To znamená hlavně:

- plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,

- plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,

- plnění za škodu způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,

- plnění za škodu způsobenou provozem cizozem. vozidla pojištěného hraničním pojištěním,

- plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění, náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.

Dále provozuje hraniční pojištění. Tj. krátkodobé povinné ručení vozidel z cizí poznávací značkou.

Dále je zde proto, že aktivně vyhledává nepojištěná vozidla a majitele vozidel, kteří nemají sjednané povinné ručení, obesílá je a hlásí státním orgánům, které se pak na ně zaměřují a pokutují je. Něco jako mají např. výrobci softwaru, aby zabránily nelegálnímu kopírování. Soukromá detektivní kancelář…K tomu využívá hlavně Centrální registr vozidel, který je placen všemi občany z daní..

Od těchto nepojištěných řidičů má pak právo vymáhat sankce a pokuty za neplacení povinného ručení.

ČKP je rovněž v Radě kanceláří, což jsou profesní spolky pojišťoven z jiných zemí. Spolu uzavírají dohody o vzájemném uznávání a proplácení nároků z povinného ručení, spolupracuje se státními orgány všech zainteresovaných zemí v pojištění odpovědnosti vozidel a vede různé statistiky a data o povinném ručení.

Související texty:

Povinné ručení a speciální případy vymáhání náhrady škody z pojištění odpovědnosti.

Nechcete platit povinné ručení? Budete se muset hodně snažit, aby vás nechytili.

Jak postupují pojišťovny při odhalování podvodů v povinném ručení?

Povinné ručení slovník pojmů


další články z Poradny povinného ručení


další články z Aktualit

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení