Jak změnit pojišťovnu

Změna je jednoduchá, stačí doručit stávající pojišťovně výpověď pojistné smlouvy. Ta musí být učiněna písemnou formou a nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, tzv. výročním dnem (dnem počátku pojištění). Příklad: Pokud výroční den připadá na 1.1., musí být výpověď doručena pojistiteli nejpozději 20.11.

Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká, ale přechází na novou pojišťovnu.K uplatnění nároku na bonus u nové pojišťovny je třeba doložit potvrzení předešlé pojišťovny o bezeškodním průběhu pojištění.

Přestože je povinné ručení zavíráno obvykle na pojistné období, které trvá 12 měsíců, lze uzavřít v průběhu této doby novou pojistnou smlouvu.

Pojištění lze také vypovědět do dvou měsíců od jeho uzavření. K tomu dochází např. v případech, kdy si pojištěný nákup vozidla rozmyslel.

Výpověď pojistné smlouvy

Pokud chcete smlouvu o povinném ručení vypovědět, musíte tak podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě učinit nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení