Náhrada škody z povinného ručení – půjčení náhradního auta

Obecně se dá říci, že pokud si jako poškozený nehodou vezmete z půjčovny auto, abyste po dobu opravy vozidla vykryl výpadek vlastního auta, pak máte nárok na úhradu nákladů z povinného ručení viníka s tímto zapůjčením vzniklých. Jsou zde však problematické pasáže. V první řadě pojišťovny nechtějí platit z povinného ručení půjčení auta v případech kdy to není ekonomicky opodstatněné. To znamená hlavně u těch, která nejsou využívána k podnikání. Protože u podnikání když by nehradili půjčení auta, mohl by po nich podnikatel chtít náhradu ušlého zisku a to by v mnoha případech bylo mnohem více než náhrada škody z povinného ručení za půjčení auta.. Nicméně v zákoně takové jednání pojišťoven žádnou oporu nemá a pokud jste na vozidlo nějakým způsobem odkázáni (např. tělesně postižení, nižší dopravní obslužnost, apod.) pak se jistě nebojte si vozidlo z půjčovny vzít.

Když si vezmete auto z půjčovny budete muset počítat ještě s jednou věcí. A tou je amortizace auta a další pevné náklady spojené s provozem vozidla. Tedy zcela v duchu logiky „skutečné škody“ a její náhrady z povinného ručení, tyto pevné náklady pojišťovnami z povinného ručení hrazeny nejsou, neboť příjemce poškozený by byl de facto obohanec, neboť tyto náklady by mu provozem vlastního vozidla vznikly tak i tak.

Zde bývají lidé často nemile překvapeni, protože se domnívali, že by jim půjčení vozidla mělo být proplaceno celé. Ale musí uznat argumentaci, že tím, že měl vozidlo v servisu tak ho neopotřebovával jízdou a tudíž mu ani nevznikly „škody“ – opotřebení. Problémem však bývá určení výše opotřebení (protože to je stanoveno subjektivně, fiktivně pojišťovnou). Pojišťovny při náhradách takovéto škody z povinného ručení vycházejí z nákladů, které má zaměstnanec při užití vlastního vozidla pro pracovní cesty a z jejich hrazení zaměstnavatelem podle zákona o cestovních náhradách, což je kolem 4 Kč/km.. Je však jasné, že různá vozidla mají různé pevné náklady na kilometr jízdy a proto doporučujeme pokud nesouhlasíte s výší pevných nákladů na kilometr, který vám stanovila pojišťovna a odečetla z úhrady půjčovného obrátit se na soudního znalce, který vám může pomoci.

Další text k půjčení vozidla, který ji dále rozebírá viz. Povinné ručení a náhradní vozidlo po nehodě

Související texty:

Jaké náhrady škody po nehodě, lze z povinného ručení nárokovat?


další články z Poradny povinného ručení


další články z Aktualit

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení