Nenapravitelná nemehla, která nám zdražují povinné ručení

Ano tato skupina,ať jakkoli zní její název nemocně, rozhodně nemocná není. Je to skupina řidičů cca asi 6% ntní, která má během roku klidně 5 nehod..A to opakovaně. Navíc způsobuje nehody s velmi drahými vozidly, takže škody z povinného ručení v každém případě jsou vždy několik set tisíc korun.

Ano čtete dobře. Statisticky nevýznamná téměř pidiskupina způsobuje drahé povinné ručení všem řidičům..A je třeba říci, že většina českých řidičů si takový přístup od pojišťoven nezaslouží, protože více než dvě třetiny všech řidičů jezdí dlouhodobě bez jakýchkoli nehod.

Jak je možné, že pojišťovny tuto „úchylku“ tolerují a ještě se nenašla žádná, která by např. tuto rizikovou skupinu odmítla pojistit, či proč jim pojišťovny rovnou nevyměří „odpovídající a přiměřeně vysokou sazbu“ povinného ručení?!

Podle pojišťoven je za vším konkurenční boj pojišťoven o každého klienta a to, že pokud jedna pojišťovna takovému „notorikovi“ zdraží povinné ručení, jiná ho téměř přivítá s otevřenou náručí a dá mu nižší cenu povinného ručení a navíc mu přiznají bonus z povinného ručení, jako by nikdy nehavaroval..

Jak je to možné? Vždyť pojišťovny si společně vedou databázi škodných událostí, kde je každý viník nehody zaznamenán a ocejchován??!

Je to jednoduché. Některé pojišťovny se při lovu a honbě za klienty spokojí s čestným prohlášením klienta, že v minulosti neboural a toto si již neověřují v databázi škodních událostí.. Tím, že de facto přehlíží nehody notoriků, tak je v tom ještě podporujía ukazují jim cestu, že u nehod se dá podvádět.. Pravděpodobně i proto máme tolik podvodů spojených s povinným ručením a havarijním pojištěním.

A samozřejmě nehod.

Pojišťovny se totiž zaštitují, že májí malusy pro často bourající řidiče, nicméně praxe je taková, že v České republice malusy nikdo nemá a všichni mají jen bonusy..To bychom, ale nesměli mít každý den tolik nehod..A kdo tedy bourá?! Zodpoví mi někdo tuto otázku?

P.S. je pravdou, že v poslední době se ledy hnuly a některé pojišťovny již odmítají na tuto hru přistoupit a často bourajícím řidičům důsledně přidělují malusy. A tak černý Petr a špatní řidiči zůstávají omezenému okruhu pojišťoven..Jak si s nimi poradí nám ukáže budoucnost.

Související texty

V čem se liší povinné ručení od havarijního pojištění?

Kdo je nejnověji v povinném ručení pirátem silnic?

Povinné ručení - statistiky


Další články z černé kroniky

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení