Nová smlouva o povinném ručení

Současně s podáním výpovědi pojistné smlouvy byste si měli od pojišťovny vyžádat potvrzení o délce a průběhu pojištění (bezeškodný průběh), které budete potřebovat při uzavírání nové pojistné smlouvy. Ztráty bonusu při změně pojišťovny se nemusíte obávat, nárok na něj nezaniká.

Nejpozději do 7 dnů od doby zániku pojištění jste povinni buď uzavřít novou pojistnou smlouvu anebo nechat vyřadit vozidlo z registru vozidel. Jinak se vystavujete riziku pokuty, neboť podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel musí být pro každé motorové vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci, uzavřeno povinné ručení. V případě vyřazení vozidla z evidence je majitel povinen odevzdat tabulky registrační značky (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) orgánu evidence motorových vozidel (obecní úřad s rozšířenou působností).

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení