Počátky a vývoj povinného ručení aneb znalost dějin rozšiřuje obzory

Historie povinného ručení sahá až do roku 1811. Pojištění odpovědnosti bylo tehdy dobrovolné a tehdejší občanský zákoník konstatoval princip omezenosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pouze na zavinění. K dalšímu rozšíření zákonného pojištění odpovědnosti došlo v roce 1908 kdy se pojištění odpovědnosti rozšířilo na odpovědnost za škodu za následek nehody bez zavinění.

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla bylo totiž povinné od roku 1925 nejprve pouze pro piloty letadel a teprve později začátkem roku 1933 začalo být povinné ručení povinné i pro řidiče automobilů i když jen omezeně pro soukromníky podnikající v dopravě osob nebo nákladu. Ti bez tohoto pojištění odpovědnosti nezískali od živnostenského úřadu koncesi k podnikání.

Ostatní vlastníci motorových vozidel si povinné ručení mohli sjednávat dobrovolně, bez povinnosti. Začalo se však s rostoucím provozem a rozvojem automobilismu ukazovat, že dobrovolnost není dostatečná pro řešení následků nehod.

Proto koncem roku 1935 začalo být povinné ručení povinné a to zákonem č. 81/1936 Sb. o jízdě motorovým vozidlem. Pojištění odpovědnosti bylo pojištěním řidiče (tak je to třeba dosud ve Spojených Státech) každý řidič musel mít uzavřené povinné ručení. Byla zde stanovena spoluúčast ve výši minimálně 400 Kč a nad tuto částku ve výši 10%. Maximální výši škody, kterou pojistník hradil ze své kapsy bylo 20.000 Kč.

Z počátku byl zákon nedokonalý a některé oběti nehod na to doplácely, protože nebyly odškodněni. Byl tedy založen Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem. Fond byl dotován státními organizacemi a z pokut.

V roce 1950 po komunistickém převratu se pojištění odpovědnosti se stalo povinným ze zákona, přesněji zákonem č. 56/1950. Povinné ručení bylo bezesmluvní, protože nebyla konkurence, nebylo třeba smluv a každý byl povinnen se pojistit u České pojišťovny.

To se změnilo v roce 1999, kdy poslanecká sněmovna pustila na trh konkurenci a počátkem roku 2000 se povinné ručení stalo pojištěním povinně smluvním. Tzn. že zákon stanoví povinnost uzavřít povinné ručení pomocí pojistné smlouvy.

A to je povinné ručení jaké známe dnes.

Související texty:

Jak zní zákon o povinném ručení? Zde najdete text.

Povinné ručení slovník pojmů


další články z Poradny povinného ručení


další články z Aktualit

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení