Postup při nehodě

Při škodě nižší než 100 tis. Kč

Pokud nedojde při nehodě ke zranění, účastníky je vyloučen alkohol či návykové látky a škodu sami účastníci odhadnou na méně než sto tisíc korun, není třeba volat policii.

Mějte vždy v autě formulář „Záznam o dopravní nehodě“. Doporučujeme vozit alespoň dva výtisky tohoto formuláře vždy s sebou.

Přímo z místa nehody byste měli kontaktovat svoji pojišťovnu a telefonicky jí nehodu nahlásit. Pojišťovna Vám ihned přidělí číslo pojistné události a také Vám sdělí další postup (např. kde lze vozidlo opravit). Vyplněný a podepsaný Záznam o dopravní nehodě jsou účastníci dopravní nehody povinni neprodleně odevzdat svému pojistiteli.

Při odhadování vzniklé škody buďte opatrní. Celkové škody sto tisíc korun není na dnešních vozidlech problém dosáhnout.

Zabezpečte nejprve místo nehody z hlediska silničního provozu (výstražný trojúhelník v předepsané vzdálenosti od vozidla) a potom s dalšími účastníky nehody vyplňte formulář „ Záznam o dopravní nehodě“.

Udělejte fotodokumentaci Pokud je to možné, pořiďte z místa nehody fotodokumentaci (například mobilním telefonem) a zajistěte svědecké výpovědi.

Určete viníka. Dohoda účastníků nehody na místě předpokládá jasné určení viníka nehody (např. kdo nedal přednost v jízdě, kdo narazil zezadu apod.). Zvažte také, zda vezmete vinu plně na sebe. V některých situacích se vina dá rozdělit. Např. ten kdo měl přednost, jel prokazatelně vyšší rychlostí, než je v místě povoleno. To mohou prokázat brzdné stopy (zvláště v zimním období se však obtížně určují). Pokud to nedokážete musíte zavolat policii.

Vyplňte a zkontrolujte si vzájemně kontaktní údaje a popis okolností nehody, vč. nákresů. Nutné jsou podpisy obou účastníků nehody. Můžete použít formulář Vaší pojišťovny anebo tzv. jednotný evropský formulář. Ten uzná každá pojišťovna.

Kdy přivolat policii?

  • V případě zranění nebo usmrcení, nedohody o viníkovi
  • v případě, že odhadovaná výše škody převyšuje 100 tisíc korun
  • pokud došlo k poškození nebo zničení pozemní komunikace nebo jejích součástí (svodidla, dopravní značky)
  • v případě, že byla způsobena škoda na majetku třetí osoby.

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení