Povinná výbava vozidel v ČR

Zkontrolujte si povinnou výbavu svého vozidla v České republice, která je upravována od 1. srpna 2002 vyhláškou 341/2002 Sb.

Povinná výbava motorových vozidel a přípojných vozidel - §32

Vozidlo kategorie M a N musí splňovat tuto výbavu:

 • náhradní elektrické pojistky, jedna od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány
 • jedna náhradní žárovka (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení
 • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku
 • klíč na matice (šrouby) kol vozidla
 • náhradní kolo pro vozidla, kde je náhradní kolo součástí tzv. deformační zóny
 • reflexní vesta
 • lékárnička
 • výstražný trojúhelník

Povinná výbava motocyklů

Pro motocykly a motorové tříkolky platí minimální výbava v rozsahu:

 • jedna náhradní pojistka
 • jedna náhradní žárovka od každého druhu užívaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně
 • autolékárnička

Lékárnička

Povinnost vozit lékárničku s první pomocí mají všechna motorová vozidla s výjimkou:

 • mopedu
 • motokola
 • jednonápravového traktoru s přívěsem
 • motorového vozíku

Autolékárnička v pouzdře s charakteristickým označením:

 • musí být uložena ve vozidle na suchém, čistém a snadno přístupném místě mimo dopad přímého slunečního záření
 • musí být udržována v řádném stavu
 • musí podléhat pravidelnému obměňování, respektive jejich zdravotnických součástí, a to podle data expirace
 • je v požárních vozidlech specificky vybavena
 • je u vozidel hromadné přepravy cestujících umístěna na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující

Trojúhelník

Podle předpisu EHK č. 27 musí být veškerá motorová vozidla vybavena pro případ nouzového stání na pozemní komunikaci přenosným výstražným trojúhelníkem s výjimkou:

 • vozidel kategorie L
 • jednonápravových traktorů s přívěsem
 • motorových vozíků
 • vozidel o celkové šířce menší než 1 metr

Doporučená výbava vozidel

Pro případ nečekaných událostí na silnici rozšiřte základní výbavu svého vozidla o nepovinné položky:

 • vlečné lano předepsané délky s oky pro uchycení a s červeným praporkem
 • měřič tlaku vzduchu v pneumatikách
 • kanystr s rezervou paliva (alespoň 5 litrů)
 • zásoba destilované vody (alespoň 2 litry)
 • hasicí přístroj
 • 1-2 kolové šrouby nebo matice
 • bateriová svítilna
 • pracovní rukavice
 • hadr nebo papírové utěrky

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení