Povinné ručení HVP

Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje škody způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vodidla uzavřené v ČR je platné také v zahraničí.

Pojištění se vztahuje na:

 • škody na zdraví nebo usmrcením
 • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného

Varianty:

STANDARD

 • limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení: 35 mil. Kč
 • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 35 mil. Kč
 • základní administrativně právní a technická asistence
 • úrazové pojištění řidiče

NADSTANDARD

 • limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení: 54 mil. Kč
 • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 54 mil. Kč
 • základní administrativně právní a technická asistence
 • úrazové pojištění řidiče

Více o pojišťovně

Přehled všech pojišťoven

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení