Povinné ručení sazby

Výši sazeb povinného ručení ovlivňuje několik faktorů. V první řadě je to druh vozidla, tzn. zda se jedná o motocykl, osobní automobil, nákladní automobil, traktor atp.

Dále je rozhodující objem motoru, podle něj jsou vozidla rozdělena do kategorií s objemem motoru do 1 000 ccm vč., nad 1 000 do 1 250 ccm vč., nad 1 250 do 1 350 ccm vč., nad 1 350 do1 400 ccm vč., nad 1 400 ccm do 1 650 ccm vč., nad 1 650 ccm do 1 850 ccm vč., nad 1 850 ccm do 2 000ccm vč., nad 2 000 ccm do 2 500 ccm vč., nad 2 500 ccm automobily na elektrický pohon.

V posledních letech se pojišťovny díky stoupající konkurenci snaží nabídky dále vylepšovat a segmentovat. Cílem těchto úprav sazeb povinného ručení je hlavně najít a udržet si nebourající řidiče, nebo takové, kteří nezpůsobují nehody. Proto výši sazeb ovlivňuje také to zda bydlíte ve velkém městě či v malé obci, dále váš věk a pohlaví.

Pokud nebouráte získáte slevu za předchozí bezeškodný průběh pojištění (bonus). Naopak přirážka k pojistnému (malus) se započítává v případě, že bylo v předchozím pojistném období vyplaceno pojistné plnění. Existují i slevy, když klient využívá některých dalších produktů stejné pojišťovny.

Tabulka cen

Kubatura vozidla Sazba v závislosti na kubatuře, věku, regionu od - do v Kč

do 1000 ccm 1240 Kč - 2150 Kč

1001-1350 ccm 1459 Kč - 2208 Kč

1351-1850 ccm 1566 Kč - 3189 Kč

1851-2500 ccm 2034 Kč - 4930 Kč

2501 ccm a více 2034 Kč - 6958 Kč

Poznámky

Z povinného ručení jsou hrazeny škody, které jsou provozem motorového vozidla způsobeny druhé osobě a výše úhrady je omezena sjednaným limitem. Rizika škod na zdraví nebo vozidle řidiče, který nehodu zavinil, pojištěna nejsou. Tato rizika pokrývá havarijní pojištění, které není povinné.

Povinné ručení má platnost i na území cizích států a jako doklad o pojištění slouží, stejně jako na území České republiky, tzv. zelená karta, kterou je třeba mít vždy u sebe (i při jízdě v České republice).

Zákon stanovuje minimální limit pro škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením ve výši 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených osob. Škodu, která by překročila tento limit, hradí poškozenému pojištěná osoba. Pokud máte zájem, u většiny pojišťoven můžete za příplatek využít nabídky povinného ručení se zvýšenými limity.

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení