Připojištění k povinnému ručení Wustenrot

Jaké připojištění je možné sjednat?

Připojištění skel (všechna skla)

Pojištění skla se vztahuje na poškození nebo zničení čelního skla např. z důvodu nehody, vandalismu nebo živelní události (ne z důvodu běžného opotřebení). Spoluúčast 10%, min. 500 Kč.

Varianty limitů:

  • do 5.000 Kč při ročním pojistném 500 Kč
  • do 10.000 Kč při ročním pojistném 900 Kč
  • do 20.000 Kč při ročním pojistném 1.500 Kč

Úrazové připojištění

Wüstenrot pojišťovna přináší úrazové připojištění s pevnou vysokou pojistnou částkou 1 000 000 Kč pro všechny osoby přepravované v motorovém vozidle v době vzniku pojistné události. Pojistná částka se nesnižuje ani v případě, že je řidič v autě sám. Cena je za rok 960,- Kč, čtvrtletně 240,- Kč

Asistenční služby - rozšířený balíček

V případě nepojízdnosti vozidla po nehodě, při poruše nebo krádeži je limit pojistného plnění na příjezd silniční služby, opravu na místě nehody, vyproštění a naložení vozidla, odtažení vozu do nejbližšího servisu, náhradní doprava do místa bydliště v ČR a SR do výše 4000 Kč, v zahraničí do 5000 Kč. Úschova nepojízdného vozidla v ČR a SR do 300 Kč/den, v zahraničí 400 Kč/den (max. 2 dny), sešrotování vozidla v ČR a SR do 2000 Kč, v zahraničí do 4000 Kč. Náhradní doprava do místa bydliště po nehodě, poruše nebo krádeži vozidla (vlakem , autobusem, taxi (max.30 km) a v zahraničí letecky ekonomickou třídou, je -li cesta vlakem delší než 8 hod. - reálné náklady. Dále nabízí možnost využití náhradního vozidla, pokud auto nelze opravit v tentýž den (max. 2 dny) a možnost odtažení vozidla do místa bydliště, pokud jej nelze opravit do 4 pracovních dní - výše plnění v ČR a SR 4000 Kč a v zahraničí 10 000 Kč.

Roční pojistné: 300,- Kč.

Více o pojišťovně

Přehled všech pojišťoven

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení