Řidič vozidla není odpovědný za to pokud se spolujezdec nepřipoutá

Podle důležitého výroku Nejvyššího soudu nejsou šoféři vozidel odpovědní za to, že spolujezdec není připoutaný a nemohou tak nést škody a následky pokud dojde k havárii a spolujezdec v dúsledku nepřipoutání se dozná újmy.

A pouze v ojedinělých případech jako jsou děti (věk) nebo zdravotní důvody musí řidiči spolujezdce k připoutání se bezpečnostními pásy nutit.

Nejvyšší soud tak rozhodl ve sporu mezi řidičkou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve sporu o hrazení nákladů léčby po nehodě vozidla.

VZP se přitom odvolávala právě na to, že ačkoli řidička za nehodu nemohla, že porušila ustanovení zákona, které jí z pozice řidiče ukládá, aby zajistila bezpečnost přepravované osoby. Protože tak neučinila, tak by měla platit za léčbu zraněné spolujezdkyně. A za pravdu dostala VZP i u krajského soudu.

Žena se odvolala k Nejvyššímu soudu, který ale rozhodl ve prospěch řidičky a soudci konstatovali, že řidič auta zásadně za porušení povinnosti přepravované osoby připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním pásem neodpovídá. A pouze výjimečně jsou řidiči povinni poučit přepravovanou osobu o tom, že má povinnost se připoutat bezpečnostním pásem a to vzhledem k věku, zdravotnímu stavu osoby popř. jiným jedinečným okolnostem. Soud tak musí celý případ projednat znovu a přihlédnout k rozsudku.


další články z Poradny povinného ručení


další články z Aktualit

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení