V čem se liší povinné ručení od havarijního pojištění?

Na začátku roku 2011 mělo havarijní pojištění necelých 20% řidičů na rozdíl od povinného ručení, které mělo sjednáno více než 90% vozidel. Vzhledem k tomu, že někteří řidiči mají sjednané oba druhy pojištění dochází mnohokrát k matení pojmů a které pojištění kdy využít při dopravní nehodě.

Rozdíl je ve zcela různém pojetí a chápání škody, které se z obou pojistek po poškození vozidla hradí.

Povinné ručení je druhem pojištění odpovědnosti za škodu. A platé pro něj občanský zákoník a pasáže o náhradě škody zejm. §443, který říká, že při určení výše škody na věci, se vychází z ceny v době poškození.. Což znamená, že v popisu má náhradu škody, tedy cenu dílů v okamžiku poškození, tzv skutečná škoda , kdežto havarijní pojištění popis peněžní kompenzace nákladů, které vzniknou při poškození. Tzn. z povinného ručení se hradí tzv.“skutečná škoda“ a z havarijního pojištění hradí náklady opravy a případně odečte spoluúčast, kterou má pojištěný ve smlouvě a liší se podle pojistných podmínek té které pojišťovny.

Tento rozdíl si někteří řidiči neuvědomují a často se objevují případy, kdy si poškozený nechá poškozené vozidlo z nehody opravit na své havarijní pojištění a pak ještě uplatňuje po viníkovi zbytek škody co si musel hradit ze svého (spoluúčast z havarijního pojištění- bývá ve výši 10%) a případně další nároky. Nicméně pojišťovna viníka mu nic neproplatí.. a poukazuje na skutečnou škodu (která vlastně byla uhrazena z povinného ručení poškozeného)..A poškozený řidič se diví..

Je to tak proto, že skutečná škoda bývá nižší než pojistné plnění z havarijního pojištění a poškozenému tak vlastně žádná škoda nevznikla a tedy nemůže po viníkovi žádat ani žádnou náhradu škody (titul odpovědnosti za škodu)… A proto mu ani pojišťovna viníka nic z povinného ručení neproplatí.

Tzn. pokud nejste viníkem, nárokujte si celou škodu na pojišťovně viníka a své havarijní pojištění do toho nezatahujte. Samozřejmě takové havarijní pojištění se docela hodé v případech, kdy policie určí jako viníky oba řidiče.. Protože v některých situacích i když nehodu nezaviníte, je viník na vás schopen hodit spoluodpovědnost za nehodu. A pokud nemáte svědky nic mu nedokážete, a škodu na vlastním vozidle si pak budete muset hradit ze svého, pokud havarijní pojištění mít nebudete.

Související texty:

8 rad při nehodě aneb co neopomenout, abyste si vystačili s povinným ručením.

Stinné stránky nehod a jak se vyhnout blamáži s povinným ručením


další články z Poradny povinného ručení


další články z Aktualit

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení